Det europæiske borgerinitiativ

Det europæiske borgerinitiativ

Efter initiativ fra det ungarske mindretal i Rumænien – FUEN-medlemmet Den Demokratiske Alliance af Ungarere i Rumænien (RMDSZ) – og med støtte fra Südtiroler Volkspartei (SVP) – FUEN-medlem fra Sydtyrol – blev ideen om et europæisk borgerinitiativ for mindretal/befolkningsgrupper i Europa vækket til live. I forbindelse med FUEN-kongressen 2011 i Eisenstadt/Željezno vedtog FUEN-medlemmerne enstemmigt denne ide.

Der forhandles i øjeblikket om den konkrete gennemførelse af et europæisk borgerinitiativ for mindretal/befolkningsgrupper.

Det europæiske borgerinitiativ fungerer i henhold til Lissabontraktaten som et vedtaget instrument til direkte demokrati i Den Europæiske Union. Det har siden den 1. april 2012 været muligt at gøre brug af dette initiativ.
Unionsborgerne har gennem borgerinitiativet mulighed for at få Europa-Kommissionen til at tage bestemte emner op.

Europa-Kommissionen kan ved støttetilkendegivelser fra mindst én million EU-borgere fra mindst syv medlemsstater opfordres til at foreslå en retsakt inden for et område, som der ifølge initiativtagerne er brug for regulering på. EU-borgerne har således de samme rettigheder som Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union, hvad angår opfordringsretten. De to sidstnævnte har denne ret i henhold til artikel 225 og artikel 241 i EUF-traktaten.

fileadmin/user_upload/downloads/european-citizens-initiative.pdfMINORITY SAFEPACK film 
MINORITY SAFEPACK INITIATIVE 
MINORITY SAFEPACK flyer
REJECTION


{$keyTopicsTitle}

  • Politisk deltagelse
  • Grundlæggende rettigheder
  • Sproglig mangfoldighed
  • Solidaritet med romaerne
  • Det europæiske borgerinitiativ
  • Europæisk netværk
  • Forum for europæiske mindretal / Mindretallernes hus

Flickr

Flere billeder på Flickr