European Network

Europæisk netværk

For FUEN er den vigtigste opgave at skabe et netværk bestående af alle de relevante aktører inden for autoktone mindretal/befolkningsgrupper og regional- samt mindretalssprog. Dette netværk skal gå ud over rammerne af egne medlemmer og interesser.

FUEN samarbejder således med de nationale regeringer, EU, Europarådet, De Forenede Nationer, OSCE og andre internationale organisationer. Det er vigtigt for FUEN at have kontakt til de enkelte politikere og videnskabelige organisationer eller venskabsnetværk.

Hvis også du ønsker at deltage i dette netværk, er du velkommen til at kontakte os direkte.

Organisationer for mindretal/sproglige mindretal


Youth of European Nationalities YEN

European Centre for Minority Issues ECMI

Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD)

Mercator Network

Think Tank Magma

Minority Rights Group

Unrepresented Nations and Peoples Organisation UNPO

Society for Threatened Peoples

European Charter for Regional or Minority Languages

Framework Convention for the Protection of National Minorities

Council of Europe

INGO Conference

High Commissioner on National Minorities 

CONGO (Conference of NGOs in Consultative Relationship with the United Nations)

European Roma and Travellers Forum

Minority Dailies Association MIDAS

Liet International

Institut Culturel de Bretagne

Comitato unitario delle isole linguistiche storiche germaniche in Italia / Einheitskomitee der historischen deutschen Sprachinseln in Italien


{$keyTopicsTitle}

  • Politisk deltagelse
  • Grundlæggende rettigheder
  • Sproglig mangfoldighed
  • Solidaritet med romaerne
  • Det europæiske borgerinitiativ
  • Europæisk netværk
  • Forum for europæiske mindretal / Mindretallernes hus

Flickr

Flere billeder på Flickr