Grundlæggende rettigheder

Charter/grundlæggende rettigheder

FUEN vedtog i 2006 sit grundlæggende program i form af charteret for de autoktone, nationale mindretal / befolkningsgrupper i Europa.

Charter

Charteret omhandler selvforståelsen, en definition af og de grundlæggende krav til paraplyorganisationen for mindretallene. Derudover har FUEN-medlemmerne vedtaget 13 grundlæggende rettigheder for de europæiske mindretal.

Der gennemføres med jævne mellemrum en undersøgelse af en af de grundlæggende rettigheder fra chartret i samarbejde med eksperter fra politikkens og videnskabens verden samt praktikere, og disse gøres således til fokusområde for FUEN's arbejde.

Målet er at udvikle et nyttigt kompendium til mindretalsbeskyttelse i Europa som supplement til chartret. Overordnet står tanken om, at kendskabet til de egne rettigheder er en grundlæggende forudsætninger for den praktiske gennemførelse, rettidige udførelse og videreudvikling.

I 2007 blev

den grundlæggende rettighed til uddannelse

i 2008

den grundlæggende rettighed til medier

og i 2009/2010

den grundlæggende rettighed til politisk deltagelse

vedtaget.

Behandlingen af den næste grundlæggende rettighed, ret til sprog, blev indledt i forbindelse med FUEN-kongressen 2012 i Moskva.


{$keyTopicsTitle}

  • Politisk deltagelse
  • Grundlæggende rettigheder
  • Sproglig mangfoldighed
  • Solidaritet med romaerne
  • Det europæiske borgerinitiativ
  • Europæisk netværk
  • Forum for europæiske mindretal / Mindretallernes hus

Flickr

Flere billeder på Flickr