Politisk deltagelse

Politisk deltagelse

FUEN har som ngo deltagende status ved Europarådet og konsultativ status ved FN. FUEN inviteres til de årlige Human Dimension Meetings under OSCE i Warszawa. Derudover fungerer FUEN som talerør for organisationens medlemmer i Den Europæiske Union. Dette omfatter kontakten til Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og Regionsudvalget. Gennem en løbende tilstedeværelse i Bruxelles og Strasbourg arbejder FUEN som civilsamfundets repræsentant til fordel for sine medlemmer.

Parlamentarisk frokostdebat

I juni 2011 og januar 2012 blev der gennem FUEN afholdt vellykkede parlamentariske frokostdebatter i Europa-Parlamentet. Arrangementerne blev støttet af en række parlamentsmedlemmer.

Disse debatter skal fremme dialogen mellem civilsamfund og politik i Europa-Parlamentet og præsentere FUEN's mange forskellige aktiviteter. Ud over FUEN's repræsentanter og organisationens medlemmer var det navnlig medlemmer af Europa-Parlamentet og repræsentanter fra Europa-Kommissionen, der deltog i disse arrangementer i Europa-Parlamentet.

Europæisk dialogforum

Det europæiske dialogforum er kontaktorgan for de europæiske autoktone, nationale mindretal i Europa-Parlamentet.Det europæiske dialogforum blev oprettet i 2008 under ledelse af Federal Union of European Nationalities (FUEN) og efter forbillede fra kontaktorganer for autoktone, nationale mindretal i regionale og nationale parlamenter, bl.a. i Danmark, Tyskland og Ungarn.

Dialogforummet består af repræsentanter fra de europæiske mindretal, repræsentanter fra FUEN og JEV og medlemmer af Europa-Parlamentet.

Medlemmer FUEN Dialogforummet 2019-2022

Kontakt: dialogforum@fuen.org 

Mr Loránt Vincze, President  of the Federal Union of European Nationalities, Romania
Ms Giuanna Beeli, President of the Youth of European Nationalities (YEN), Switzerland
Ms Pia Šlogar, Youth of European Nationalities, Poland
Mr Jens A. Christiansen, South Schleswig Association (SSF), Germany
Mr Sterica Fudulea, Arman Community in Romania (Fara Armãneascã dit România), Romania
Mr Bernard Gaida, Association of German Social Cultural Societies in Poland (VDG), Poland
Mr Dávid Nagy, Party of the Hungarian Community (MKP), Slovakia
Ms Tanja Novotni Golubić, Coordination Council and Representatives of the Czech minority, Croatia
Mr Gusen Shakhpazov, Federal Lezghin National and Cultural Autonomy (FLNCA) Russia
Ms Dóra Emese Szilágyi, Democratic Alliance of Hungarians in Romania (RMDSZ), Romania

 

 


{$keyTopicsTitle}

  • Politisk deltagelse
  • Grundlæggende rettigheder
  • Sproglig mangfoldighed
  • Solidaritet med romaerne
  • Det europæiske borgerinitiativ
  • Europæisk netværk
  • Forum for europæiske mindretal / Mindretallernes hus

Flickr

Flere billeder på Flickr