Solidaritet med romaerne

Solidaritet med romaerne

De 10 til 12 millioner romaer med europæisk statsborgerskab tilhører en af de mest ekskluderede befolkningsgrupper i Europa og bor under forhold, der delvist er uværdige for mennesker.

Ved FUEN-kongressen 2011 var det overordnede emne romaerne. Der blev skrevet under på "Eisenstädter-erklæringen – solidaritet med romaerne". FUEN og organisationens medlemmer forpligter sig i henhold til denne erklæring til at yde et aktivt bidrag til at løse denne store europæiske udfordring på mindretalsområdet ud fra de midler, de har til rådighed.

Med udgangspunkt i "Eisenstädter-erklæringen" fulgte udviklingen af et videregående europæisk projekt, som udnytter de autoktone, nationale mindretals potentiale i forbindelse med håndteringen af roma-problematikken i Europa og skal gøre dette brugbart.

Projektet støttes af Hermann Niermann Stiftung, Robert Bosch Stiftung og den ungarske regering.

Det er dog ikke kun roma-befolkningen, der kan nyde godt af mindretallenes tilstræbte solidaritet. Solidariteten fremmer alle mindretallenes position i samfundet og varetagelsen af dem i den samlede befolkning, idet der tilbydes et bidrag til løsning af en aktuel problemstilling: Følgende tydeliggøres i den forbindelse: Mindretal udgør en merværdi for hele samfundet!

Eisenstädter-erklæringen (på engelsk)
Solidarity with the Roma - Minorities helping minorities (på engelsk)


{$keyTopicsTitle}

  • Politisk deltagelse
  • Grundlæggende rettigheder
  • Sproglig mangfoldighed
  • Solidaritet med romaerne
  • Det europæiske borgerinitiativ
  • Europæisk netværk
  • Forum for europæiske mindretal / Mindretallernes hus

Flickr

Flere billeder på Flickr