Sproglig mangfoldighed

sproglig mangfoldighed

I EU taler omkring 40 millioner mennesker et regional- eller mindretalssprog (RML). Ud over de 23 officielle og arbejdssprog tales der i EU over 60 regional- eller mindretalssprog, herunder sorbisk, frisisk og ladinsk.

Flersprogethed og sproglig mangfoldighed indgår som nogle af Den Europæiske Unions grundlæggende værdier. Dette er nedskrevet i artikel 22 i det europæiske charter om grundlæggende rettigheder. Her står: "Unionen respekterer den kulturelle, religiøse og sproglige mangfoldighed."

RML2future og den Europæiske Sprogkampagne


FUEN beskæftiger sig via netværket RML2future og siden 2011 også gennem det flerårige projekt ProML med spørgsmål inden for regional- og mindretalssprog i Europa. Begge projekter har modtaget støtte og støttes fortsat af Europa-Kommissionen.

FUEN gør navnlig en indsats for de små og mindste truede sprog.

Se mere på:

www.rml2future.eu
www.language-diversity.eu

FUEN-netværksinitiativ

FUEN lancerede i 2011 et netværksinitiativ inden for regional- og mindretalssprog. Efter EBLUL's opløsning findes der tre netværk med støtte fra Europa-Kommissionen, som arbejder til fordel for de regionale sprog og mindretalssprogene. FUEN-netværket RML2future, Mercator-netværket og netværket til fremme af sproglig mangfoldighed, NPLD. Ved at skabe et netværk mellem de forskellige aktører er målet at fremme regional- og mindretalssprogene.

Vejledning – Fremme af regional- og mindretalssprog i Europa (på engelsk)
Anbefalinger (på engelsk)
Fælles forklaring – Samarbejde til fremme af konstitutionelle, regional- og mindretalssprog samt små sprog (på engelsk)
Pressemeddelelse (på engelsk)


{$keyTopicsTitle}

  • Politisk deltagelse
  • Grundlæggende rettigheder
  • Sproglig mangfoldighed
  • Solidaritet med romaerne
  • Det europæiske borgerinitiativ
  • Europæisk netværk
  • Forum for europæiske mindretal / Mindretallernes hus

Flickr

Flere billeder på Flickr