Minorities from Bosnia and Herzegovina visited the FUEN office in Berlin

- Pressemeddelelser

As part of a Berlin study trip of representatives of various national minorities from Bosnia and Herzegovina, on 13 May the minority representatives visited the FUEN office in Berlin. There they were welcomed by AGDM coordinator Renata Trischler and the legal adviser of the FUEN, Roman Roblek.

Representatives of the Hungarian, Czech, Ukrainian, Italian, Macedonian and Roma minorities from Bosnia and Herzegovina were introduced to the FUEN and their work, addressing many issues and problems of minority protection in Bosnia and Herzegovina. The activities of FUEN and its German Working Group (AGDM) and the German minorities in 25 European countries were presented at this meeting.


{$keyTopicsTitle}

  • Politisk deltagelse
  • Grundlæggende rettigheder
  • Sproglig mangfoldighed
  • Solidaritet med romaerne
  • Det europæiske borgerinitiativ
  • Europæisk netværk
  • Forum for europæiske mindretal / Mindretallernes hus

Flickr

Flere billeder på Flickr