FUEN's historie

FUEN blev grundlagt den 20. november 1949 i Palais Chaillot i Paris.

I de første år var det frem for alt regionalisterne, der stod i centrum for denne unge, fælleseuropæiske organisation. Overalt i Europa blev grænsepæle symbolsk revet ned. Under nationalsocialismen havde staterne svigtet – Europa havde brug for en ny orden. Det gjaldt om at styrke regionerne i Europa.

Omkring 200 personer deltog i den første „nationalitetskongres". Deltagerne følte sig nært forbundet med stiftelsestankerne for Europarådet, der også blev etableret i 1949.

Det viste sig hurtigt, at regionalisterne på den ene side og repræsentanterne for de nationale mindretal og de sproglige mindretal på den anden side forfulgte forskellige interesser og mål. FUEN står i dag tilbage som paraplyorganisation for de autoktone, nationale mindretal / befolkningsgrupper i Europa.

FUEN var længe en vesteuropæisk præget sammenslutning, der kun havde meget sporadisk kontakt med Mellem- og Østeuropa.

Kommunismens sammenbrud i1989 / 1990 skulle dog vise sig at ændre på dette. De nationale mindretal i Central- og Østeuropa fik mulighed for at organisere sig og krævede deres ret. I de år optog FUEN mange nye medlemmer og udviklede sig til en fælleseuropæisk organisation.

I begyndelsen af 1990'erne var FUEN kraftig fortaler for en permanent og vidtrækkende beskyttelse af mindretal i Europa – bl.a. med FUEN's Cottbus-erklæringer, som har haft afgørende indflydelse på de dokumenter fra Europarådet, rammeoverenskomsten til beskyttelse af nationale mindretal og det europæiske charter for regional- og mindretalssprog, der finder anvendelse i dag.
 
I centrum af arbejdet står de årlige FUEN-kongresser, hvilket de nu har gjort i 60 år. Derudover er der møder i arbejdsrgupperne for de tyske, slawiske og tyrkske mindretal i FUEN, et netværk for sproglig mangfoldighed med støtte fra EU (RML2future) og en sprogkampagne (language diversity), et dialogforum med Europa-Parlamentet og etableringen af et fodboldmesterskab for de europæiske mindretal hører også til de utallige aktiviteter, der udføres af den største paraplyorganisation for autoktone mindretal i Europa.

I 2006 blev charteret for de autoktone, nationale mindretal i Europa enstemmigt vedtaget og er med sine 13 grundlæggende rettigheder det centrale dokument i FUEN.

I 2009 blev FUEN's 60 års jubilæum fejret i Europa-Parlamentet og i Regionsudvalget i Bruxelles.

I 2014 blev FUENs 65-års jubilæum markeret i Flensborg, Tyskland

Hans Heinrich Hansen - Jubilæumstale 2014 - FUEN gennem 60 år (på engelsk)

Hans Heinrich Hansen - Jubilæumstale 2009 – FUEN gennem 60 år (på engelsk)

Friedrik Paulsen - Jubilæumstale 1989 – FUEN gennem 40 år (på tysk)

Oversigt over præsidenter (på engelsk)

Oversigt over FUEN-kongresser (på engelsk)

Jubilæumsbrochure – FUEN gennem 60 år (på engelsk)

Historikeren Jørgen Kühl offentliggjorde i forbindelse med FUEN's 50 års jubilæum FUEN's historie. Den kan bestilles (på engelsk) hos FUEN's generalsekretariat.

{$keyTopicsTitle}

  • Politisk deltagelse
  • Grundlæggende rettigheder
  • Sproglig mangfoldighed
  • Solidaritet med romaerne
  • Det europæiske borgerinitiativ
  • Europæisk netværk
  • Forum for europæiske mindretal / Mindretallernes hus

Flickr

Flere billeder på Flickr