Tények


33 európai országból származó mintegy 90 tagszervezetével, a FUEN az őshonos nemzeti kisebbségek, illetve őshonos etnikai csoportok legnagyobb európai ernyőszervezete. 

A FUEN 1949-ben, Párizsban alakult, ugyanabban az évben, mint az Európa Tanács.

 

A FUEN 2006-ban elfogadta Európai őshonos nemzeti kisebbségek Chartáját. A Charta képezi a FUEN tevékenységének alapját.

 

A FUEN az európai kisebbségek érdekeit képviseli regionális, nemzeti és európai szinten. A FUEN az európai kisebbségek identitásának, nyelvi és kulturális jogainak elkötelezett védelmezője.

  

A FUEN a nemzeti kisebbségek szószólója a nemzetközi szervezeteknél, kiemelten az Európai Unióban, az Európa Tanácsnál, valamint az ENSZ-nél és az EBESZ-nél.

 

A FUEN résztvevői státusszal rendelkezik az Európa Tanácsban és a konzultatív státusszal az ENSZ-ben.

 

A FUEN az Európai Parlamenttel együttműködve létrehozta az Európai Párbeszéd Fórumot.

 

A FUEN fő célja az érdekképviselet mellett az, hogy az európai kisebbségek, az európai nyelvi sokszínűség fórumává váljon. Fontos projektjei a Roma Szolidaritás Program, és a kisebbségi európai polgári kezdeményezés.

 

A FUEN évente tartja kongresszusát, amely az európai őshonos kisebbségek legnagyobb rendezvénye, amelyen az európai kisebbségek 150-250 képviselője találkozik egymással.

 

A FUEN határozatokat, állásfoglalásokat és nyilatkozatokat fogad el, és sajtóközleményeket ad ki, és rendszeresen megjelenteti a FUEN alapító okiratában szereplő Alapvető kisebbségi jogok című fejezetet, népszerűsítés céljából.

 

A FUEN, tagszervezeteivel együttműködve számos rendezvény szervezője. Ilyenek például az EUROPEADA - az európai őshonos kisebbségek labdarúgó bajnoksága - valamint a német és a szláv kisebbségek éves találkozói.

 

 

 


{$keyTopicsTitle}

  • Politikai részvétel
  • Alapjogok
  • Nyelvi sokszínűség
  • Szolidaritás a romákkal
  • Európai polgári kezdeményezés
  • Európai Hálózat
  • Az Európai Kisebbségek Fóruma / Európai Kisebbségek Háza

Flickr

További képek