Politikai részvétel

Politikai részvétel

 A FUEN civil szervezetként részvételi joggal rendelkezik az Európai Tanácsban és konzultatív státusszal az ENSZ-ben. A FUEN meghívottként vesz részt az EBESZ, Human Dimension elnevezésű, Varsóban évente megrendezett találkozóin. A FUEN ellátja tagjai Uniós szintű érdekképviseletét; ide sorolható a kapcsolattartás az Európai Parlamenttel, az Európai Bizottsággal és a Régiók Bizottságával. Folyamatos brüsszeli és strasbourgi jelenlétével, civil társadalmi képviseleti szervezetként a FUEN kiáll tagjai érdekeiért. 

Parlamenti munkaebédek

2011 júniusában és 2012 januárjában a sikeresen zajlottak le a FUEN által szervezett úgynevezett Parlamenti mnkaebédek, amelyet az Európai Parlament több tagja is támogatott.

Ezen a találkozók célja a civil társadalom, valamint az Európai Parlament politikusai közötti párbeszéd elősegítése és a FUEN tevékenységének bemutatása volt. A FUEN és tagszervezeteinek képviselőin, valamint az európai parlamenti képviselőkön kívül az Európai Bizottság is képviseltette magát ezeken az Európai Parlamentben rendezett eseményeken. 

Európai Párbeszéd Fórum

Az Európai Párbeszéd Fórum az európai őshonos nemzeti kisebbségek és az Európai Parlament közötti kapcsolattartást ellátó testület.

Az Európai Párbeszéd Fórum 2008-ban alakult a FUEN égisze alatt. Modelljei a Dániában, Németországban és Magyarországon már létező és működő, őshonos nemzeti kisebbségek, illetve nemzeti parlamentek közötti kapcsolattartást szolgáló testületek voltak.

A Párbeszéd Fórum a FUEN-ben és a YEN-ben képviselt európai kisebbségek tagjaiból valamint európai parlamenti képviselőkből áll.

 

Members of the FUEN European Dialogue Forum 2019-2022

Contact: dialogforum@fuen.org 

Mr Loránt Vincze, President  of the Federal Union of European Nationalities, Romania
Ms Giuanna Beeli, President of the Youth of European Nationalities (YEN), Switzerland
Ms Pia Šlogar, Youth of European Nationalities, Poland
Mr Jens A. Christiansen, South Schleswig Association (SSF), Germany
Mr Sterica Fudulea, Arman Community in Romania (Fara Armãneascã dit România), Romania
Mr Bernard Gaida, Association of German Social Cultural Societies in Poland (VDG), Poland
Mr Dávid Nagy, Party of the Hungarian Community (MKP), Slovakia
Ms Tanja Novotni Golubić, Coordination Council and Representatives of the Czech minority, Croatia
Mr Gusen Shakhpazov, Federal Lezghin National and Cultural Autonomy (FLNCA) Russia
Ms Dóra Emese Szilágyi, Democratic Alliance of Hungarians in Romania (RMDSZ), Romania

 

 


{$keyTopicsTitle}

  • Politikai részvétel
  • Alapjogok
  • Nyelvi sokszínűség
  • Szolidaritás a romákkal
  • Európai polgári kezdeményezés
  • Európai Hálózat
  • Az Európai Kisebbségek Fóruma / Európai Kisebbségek Háza

Flickr

További képek