Avrupa Azınlıkları

FUEN Avrupa’daki yerli ve ulusal azınlıklarla halk gruplarının çatı kuruluşudur.

KENDİNİ TANIMLAMA

Yerli ve ulusal azınlıklar/halk gruplarına, Avrupa tarihinin etkisi, sınırsal belirlemeler ve diğer tarihi olaylar sonucunda oluşan ulusal azınlıklar ve de hiç bir zaman kendi devletini kuramamış olan ve bir ülkenin topraklarında azınlık olarak yaşayan Avrupa halkları dahildir (FUEN Şartı'ndan). Avrupa'da 400'den fazla azınlık bulunmakta olup her 7 Avrupalıdan birisi ya bir yerli azınlığa mensuptur ya da bölgesel veya azınlık dili konuşmaktadır. Bu 400 topluluğun ihtiyaç ve talepleri kısmen farklı farklıdır. Avrupa'daki azınlık ve çoğunluklar arasındaki uyuma ilişkin bir çok model mevcuttur. Öte yandan kendi yerli azınlığını inkar eden devletler de vardır. Avrupa azınlıkları kendilerine daha fazla kulak kabartılmasını ve bölge, devlet ve Avrupa düzeyinde daha çok etkiye sahip olmayı istemektedirler.
Dilsel Çeşitlilik

Avrupa Birliği'nin resmi beyanlarına göre 24 resmi dilin yanında sayısı 40.000 milyonluk bir rakkamla ifade edilen bir insan grubu 60'dan fazla bölgesel ve azınlık dili konuşmaktadır. Avrupa'da 37'si ulusal dil olarak konuşulan toplam 90 dil dil bulunmakta ve arta kalan 53 dil ise „bir devleti olmayan diller (haymotloz diller)“ olarak tanımlanmaktadır.

Avrupa Komisyonu’nun görevlendirmesiyle yürütülen EUROMOSAIC adlı araştırmaya göre, bir dilin hayatta kalabilmesi için sınırsal değer olarak o dili en az 300.000 kişinin konuşması gerekmektedir. En büyük „haymotloz dilleri“ arasında 6 milyon konuşanı olan Katalan dili gelmekte, Galliler, Basklılar, Batı Frizyalılar, Bretonlar ile Başkirler ve Çuvaşlar gibi Rusya'da yaşayan bazı halkların dilleri bu kritik sınır değerinin üstünde yer almaktadır. Ladince, Retoromanca, Yukarı ve Aşağı Sorbca, Kuzey Frizce ve Kaşubice gibi bölgesel ve azınlık dillerinden oluşan büyük çoğunluk ise bu sınır değerinin altında kalan dillerdir. 

UNESCO'ya göre dünya genelinde 6.000 dil yokolma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 


{$keyTopicsTitle}

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf