Başbakanla Yapılan Buluşma – Minority SafePack Girişimi İçin Çek Desteğinin Sağlanması

- Basın Bildirileri

Avrupa Ulusları Federal Birliği'ne (FUEN) ait bir heyet 11.Ekim tarihinde Çekya Cumhuriyeti'nin başkenti olan Prag'ı ziyaret etmiştir.

FUEN Başkanı Lorant Vincze yönetiminde gerçekleştirilen bu çalışma ziyaretinin amacı, devlet karar vericilerinin Minority SafePack adlı girişime verecekleri desteği kazanmaktı.  Aralarında 635 Çekya vatandaşının da bulunduğu toplam 1.128,385 AB-Vatandaşının desteğini alan Minority SafePack adlı bu girişim içinde, kapsamlı bir AB-Azınlıkları Koruma Çerçevesinin tesisine temel dayanak teşkil etmesi gereken 9 öneriyi barındıran avrupai bir halk girişimidir.

Heyet, anılan girişimle ilgili çek desteğini resmen alabilmek için aşağıda adları yazılı devlet karar vericileri ile bir araya şerefine nail olmuştur:

Andre Babis, Başbakan ve Ulusal Azınlıklar Hükümet Müşavirliği Başkanı
Milena Hrdinkova, Avrupa Meseleleri Devlet Müsteşarı
Vaclav Hampi, Çekya Cumhuriyet Senatosu AB-Meseleleri Komitesi Başkanı
Tomas Czernin, Çekya Cumhuriyet Senatosu Dış Ülkelerde Yaşayan Vatandaşlar Komitesi Başkanı
Ales Chmelar, Avrupai Meseleler Dıişleri Bakanı Yardımcısı
Petra Smolikova, AB-İlişkileri ve Yasama Organı Kültür Bakanı Yardımcısı
Andrea Barsova, Azınlıkların Korunması ve İnsan Hakları Departmanı Müdiresi

FUEN Heyeti, Çekya Cumhuriyeti azınlıklarının korunması alanındaki önemli siyasi karar vericilerin desteğini teminat altına aldığı bir dizi olumlu görüşmeler yaptı. FUEN Başkanı Lorant Vincze konu hakkında şu sözleri dile getirdi: ''Çekya Cumhuriyeti bünyesinde hükümet ve parlamento tarafından Avrupa'daki ulusal azınlıkların desteklenmesine ve böylece kültürel ve de dilsel çeşitliliklerinin muhafazasına büyük bir ilgi duyulmaktadır. Minority SafePack adlı girişimin mümkün olduğu kadar fazla sayıdaki üye ülke tarafından desteklenmesi çok önemlidir''.

Heyet, Çekya Cumhuriyeti'ndeki FUEN üye organizasyonlarının ve çek ulusal azınlıklarını tüm Avrupa Birliği içinde temsil eden FUEN'e üye organizasyonlarının başkanlarından oluşmaktaydı. Bunları şöyle sıralayabiliriz;
Sabor Üyesi Vladimir Bilek ve Tanja Novotni Golubic (Koordination Komitesi ve Hırvatistan'daki Çek Ulusal Azınlık Temsilcisi)
Başkan Adrian Merka (Romanya'daki Slovak ve Çek Demokratik Birliği
Başkan Pavel Dolezal (Slovakya'daki Çek birliği)
Başkan Yardımcısı Tomasz Pustowka (Çekya Cumhuriyeti'ndeki Polonya Kongresi)
Başkan Martin Dzingel (Çekya Cumhuriyeti'ndeki Alman Birliği).

Bunun dışında sözkonusu ziyaret, heyete refakat eden FUEN'in Minority SafePack girişimiyle ilgili siyasi danışmanı Denes Andras Nagy tarafından planlanmış ve icra edilmiştir.


{$keyTopicsTitle}

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf