FUEN'in Delegeler Maclisi Toplantısında Sekiz Karar Alındı

- Basın Bildirileri

Avrupa Ulusları Federal Birliği'nin  (FUEN) Üye Organizasyonlarına mensup delegeleri 15.Haziran 2019 tarihinde Slovakya'nın Bratislava/Pozsony/Pressburg şehrinde gerçekleştirdikleri delegeler meclisi toplantısında sekiz karar aldı.

Rodos, İstanköy ve Oniki Adalar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin  (ROISDER) eğitim politikası kararında, Yunanistan'ın Rodos, Istanköy ve Oniki Adalar'da yaşayan Türklere kendi ana dillerini öğrenme hakkını sağlaması gerektiği ifade edilmektedir.

Batı Trakya'daki Türk azınlıkla ilgili olarak alınan kararda, eğitim haklarına yapılan ihlaller sözkonusudur. FUEN Delegeler Meclisi Yunanistan'dan Batı Trakya Türk Azınlığının otonom yapısını tekrar kurmasını, azınlık okul bünyesinde iki dilli çocuk yuvaları tesis etmesini ve Batı Trakya'daki Türk Toplumuna iki dilli özel çocuk yuvalarını tesis etme imkanını vermesini talep etmiştir.

Kongrede kabul edilen üçüncü kararda, FUEN ve ''Russian School of Estonia'' adlı sivil toplum kuruluşu rus okullarındaki estonyalaşma, rus idari bölgelerinin lağvedilmesi ve rus toplumu aktivistlerinin takibatı örneklerinde  olduğu gibi, Estonya'daki Rus ulusal Azınlığın sorunlarına dikkat çekilmektedir.  FUEN Kuruluşu Estonya'dan, rus okullarının estonya okullarına dönüştürülmesi doğrultusundaki tadilatını durdurmasını ve rus ulusal azınlığa rusça diliyle tali eğitim yapma  imkanını muhafaza etmesini ve de Rus Azınlığa mensup aktivistlere yaptığı takibata son vermesini talep etmiştir.

Makedonya Birliği ''Ilinden'' – Tirana ve Arnavutluk Cumhuriyeti'ndeki Makedonya Ulusal Azınlığı adı altında kabul edilen kararla birlikte, Golo Brdo, Mala, Prespa ve Gora bölgeleri sakinlerinin kültürel ve eğitimi siyasi otonom yapısı için çaba gösterilerek, sadece makedonyalıların oturduğu bu  bölgelerde Makedonya kültürünün muhafazası istenmektedir.

FUEN'in  Kırım tatarlarının durumuyla ilgili olarak  aldığı ve Kırım tatarlarına 1944 yılında Kırım'dan  sürgün edilmesinin kırım tatarları halkına yapılmış bir toplu kıyım olduğunun tanındığı  bir diğer kararda ise, uluslararası organizasyonlar ve devlet parlamentoları vasıtasıyla temsil edilen  enternasyonal topluluktan kendi verdiği örneğe ayak  uydurması talep edilmektedir.

1944 yılında kökeni oldukları ve bu gün itibariyle Gürcistan'na ait bir bölge olan yerden sürgün edilen Türk meşetleri ile ilgili olarak FUEN AB üyesi ülkelerden, toplumun şu ana kadar çözülmemiş olan sorunlarına komple bir çözüm yolu belirlemesini talep etmiştir.

Meclis bundan başka aldığı bir kararla birlikte, Bulgaristan Cumhuriyeti'ndeki pomakların ulusal bir azınlık olarak tanınmalarını ve diğer bir kararla ise azınlıklara mensup gençlerin Avrupa Birliği parlamento seçimleri sürecine dahil edilmelerini talep etmiştir.{$keyTopicsTitle}

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf