Basin Bildilerli

- Basın Bildirileri

FUEN olarak Rodos ve İstanköy Türklerinin dini yaşantılarında büyük bir öneme sahip ibadet yerlerinin kapatılmasını  eleştiriyor,  adalardaki Türklerin sosyal, kültürel ve dini ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir gelir kaynağı oluşturan vakıf mallarının satışa çıkarılmasını kınıyoruz.

Avrupa Milletleri Federal Birliği(FUEN) üyesi Yunanistan’daki Rodos(Rhodes) ve İstanköy(Kos) Türklerine ait camiler ve vakıf malları Yunanistan’ın usulsüz ve keyfi uygulamaları nedeniyle kaderine terkediliyor ya da elden çıkarılıyor. FUEN olarak Rodos ve İstanköy Türklerinin dini yaşantılarında büyük bir öneme sahip ibadet yerlerinin kapatılmasını  eleştiriyor,  adalardaki Türklerin sosyal, kültürel ve dini ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir gelir kaynağı oluşturan vakıf mallarının satışa çıkarılmasını kınıyoruz.

İstanköy’de Temmuz 2017’de meydana gelen deprem sonucu hasar gören Defterdar Hacı İbrahim Efendi Camii ile adanın Türk köyü olan Germe(Platani)’deki Gazi Hasan Paşa Camii restorasyon gerekçesiyle ibadete kapatıldı. Fakat Yunan makamları tarafından iki caminin restorasyonu halen yapılmadı. Şu anda İstanköy’de yaşayan Türklerin  namaz kılabileceği ibadete açık bir cami bulunmuyor.  

Ocak 2019’da da İstanköy Müslüman Türk Vakfı’na ait 34 dönümlük arazi devlet tarafından atanmış İstanköy Vakıf Malları İdaresi onayıyla 181 bin avro karşılığında bir turizm şirketine satıldı. Bu usulsüz satış ile İstanköy Müslüman Türk Vakfı’na ait 70’ten fazla arazi park, otopark  ve mezarlık amacıyla belediyelere devredilmiş ve satılmış bulunuyor. Benzer durum Rodos adasında da yaşanıyor.

Yunanistan’da ilgili evkaf nizamnamesine göre vakıf malları alınamaz, satılamaz, mülk edinilemez ve miras olarak taksim edilemez. Yunanistan’da Ortodoks Hristiyan Kilisesi her türlü vergiden muaf iken Rodos ve İstanköy’de Türklere ait vakıflar ticari kuruluşlar ile aynı vergiye tabidir. Bununla birlikte devlet tarafından atanmış vakıf idare heyetleri tarafından vakıf malları satışa çıkarılıyor. Bu durum Rodos ve İstanköy Türklerinin din ve inanç özgürlüğüne aykırıdır. FUEN olarak Yunanistan’dan Rodos ve İstanköy Türklerinin din ve ibadet özgürlüğüne saygı göstererek Rodos-İstanköy Türklerine ait vakıfların idare heyetlerinin devlet tarafından atanmasının ve vakıf malların usulsüz bir biçimde satılmasının durdurulmasını istiyoruz.


{$keyTopicsTitle}

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf