FUEN Kuruluşu, Azınlık Hakları İhlali Dökümantasyonu İçin Yeni bir Çevrimiçi Cihazı Olan Minority Monitörünü Tanıtıma Sundu.

- Basın Bildirileri

FUEN Kongresi'nin ikinci günü, azınlık haklarının ihlaline uğramaları, bir ayrımcılığa mazur kalmaları halinde, veya başarılı olmuş uygulamaları birbirleriyle paylaşmak istemeleri durumunda azınlıklar tarafından istifade edilebilecek yeni bir çevrimiçi cihazının tanıtımıyla son buldu.

Minority SafePack adlı halk girişimi kampanyasının sona erdiği ve bu girişimin güvenilir ellerde olduğuna emin olduğumuz özellikle şu anda  FUEN Kuruluşu devamlı olarak yeni öneriler ve projeler geliştirmektedir. Bir kaç organizasyon bizden azınlıkların karşılaştığı problemleri, ayırımcılıkla ilgili olan durumları ve azınlık hakları ihlallerini gündeme taşımamızı beklemektedir. FUEN Başkanı Lorant Vincze, Minority Monitorunun tanıtımı sırasında ''Başkanlık Makamının yeni girişimiyle birlikte  işte tam bu anlatılanları yapmaktadır'' diyerek ''Kongrelerimizde devamlı olarak bu durumlardan bahsediyorduk ama, biz uygun olan bir yer bularak, bunları bir araya getirmek ve birlikte sunmak zorundaydık. Anılan Minority Monitor sadece başarılı olan uygulamaları tanıtmakla kalmayıp, bilakis bu ve buna benzer sorunlara karşı diğer toplulukların ve devletlerin bulduğu çözüm yollarını da sunmaktadır'' ifadesini kullandı.

Proje meneceri Roman Roblek Judith Solzina, Jan Diedrichsen ve Melek Kımacı Arık ile birlikte FUEN Kongresi katılımcılarına projeyi sundu. Katılımcılara ilk kez olmak üzere internet sayfasının görünümü sunuldu ve amacı ile kullanım imkanları hakkında bir açıklama yapıldı. Internet sayfası daha şimdiden içersinde ayırımcılık, azınlık haklarına mugayir davranışlar ve fakat başarılı olmuş uygulamaların da yer aldığı bazı durumlara ait örnekleri ihtiva etmektedir. Melek Kırmacı Arık ana diliyle öğrenim gören Türk çocuklarının haklarıyla ilgili olarak Yunanistan'daki Türk azınlığa karşı ortaya konan ayırımcılık durumunu sunmuştur.  Melek Kırmacı Arık konu hakkında ''Ben bu projenin müşterek bir temel  yaratacağını düşünüyorum. Bu da uluslararası organizasyonlar için bir referans noktası olacaktır. Bu organizasyonlar böylece Avrupa'daki güncel ayırımcılık olaylarını görebilme imkanına sahip olacaklardır'' açıklamasında bulunmuştur. Buna benzer bir diğer durum da Judith Solzina tarafından Alman oto yollarındaki iki dilli trafik işaretleri hakkında sunulmuştur. Jan Diedrichsen ise Norveç'in kuzey bölgesinde yaşayan, geyiklerin muhafaza edilmesini tehlikeye atan ve onların toprak kanunlarını dikkate almayan öko akım projelerine katlanan Samilere ait bir rapor sunmuştur. Bu raporda, sözkonusu durumda atılabilecek yasal adımların neler olduğu anlatılmaktadır.

Roman Roblek inkişaf ekibinin hem kullanıcılar için sempatik ve hem güzel görünümlü bir araç  arzuladığını vurguladı. Buradan çıkan sonuç ise; bu yeni cihazın canlı bir enstrüman arzettiğiydi. Bundan başka, FUEN'in sorun yaratan veriler bankası değil, bilakis sayısız çözümler arzeden bir veri bankası kurmak istediği de açıkça ortaya konmuş oldu.


{$keyTopicsTitle}

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf