Minority SafePack Adlı Girişimin Desteklenmesini Teminen FUEN Heyeti Litvanya'yı Ziyaret Etti

- Basın Bildirileri

13.Eylül tarihinde Avrupa Ulusları Federal Birliği'ne (FUEN) ait bir heyet Litvanya Cumhuriyeti'nin başkenti olan Vilnius'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Heyete yönetmenlik eden FUEN Başkan Yardımcısı Vladimir Ham'a, FUEN'in Minority SafePack adlı girişiminin siyasi danışmanı olan  Denes Andras Nagy refakat etti.

Sözkonusu ziyaretin amacı, Minority SafePack adlı girişimin, Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti ve Parlamentosu tarafından  desteklemesini kazanmaktı. Avrupa vatandaşlarından aldığı 1.128,385 oyla – ki bunlardan 18.990 tanesi Litvanyalı vatandaşlara aitti – Minority SafePack adlı girişim bir Avrupa Halk Girişimi olup, azınlıkların korunmasına yönelik  geniş kapsamlı bir AB-Çerçevesi'nin  oluşmasına esas olacak   temel  ilkenin tesisi için dokuz öneriyi içermektedir.

Litvanya'nın girişime dair resmi desteğini sağlamak adına anılan heyet, Ulaşım ve İletişim Bakanı Jaroslav Narkeviç, Litvanya Seimas  Parlamentosu İnsan Hakları Komisyon Başkanı Valerijus Simulik, AB Poitikaları ile yetkili Dışişleri Bakan Yardımcısı Albinas Zananavicius, ulusal azınlıklar konusunda yetkili Kültür Bakan Yardımcısı Gintaute Zemaityte, Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti'nin Ulusal Azınlıklar Bakanlığı Direktörü Vida Montvydaite'yle buluşmanın onurunu yaşadı.

Heyet genel anlamda olmak üzere oldukça verimli bir dizi   buluşmalar yaparak, Minority SafePack adlı girişime destek sağlayacak önemli karar vericilerin desteğini kazanmıştır. FUEN Başkan Yardımcısı Vladimir Ham konuşmasında ''Minority SafePack adlı girişim 50 milyon AB vatandaşına,  hayatın   bir Avrupa rüyası olan ''Çeşitlilikte Birleşmek''  içinde yaşamak için gerçek bir şans tanımaktadır. Wilna'da gerçekleştirilen verimli buluşmalarda memnunun ve Litvanya  makamlarının Avrupa Halk girişimimize destek vererek,  olumlu bir sonuç alınacağı konusunda iyimserim'' tespitinde bulunmuştur.

Bakan Narkeviç Avrupa Birliği Konseyi'ndeki önerilerin onaylanmasına dair tavsiyelerde bulunacağına ve tayin edilen Litvanyalı AB-Komiseri Virginijus Sinkevicius'la konuşarak, kendisinden komiserler meclisinde onay verilmesini istirham edeceğine dair söz vermiştir. Tayin edilen Litvanyalı komiserin istirhamıı mahiyetindeki bir destek teklifi de, başkan Simulik'ten gelmiş olup, kendisi aynı zamanda; Seimas Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonu'na, Minority SafePack adlı girişimi bir karar formunda desteklemesini önereceğine dair söz vermiştir.Heyet bundan başka bir de ayrıca, bakan yardımcısı Zemaityte ve Minority SafePack girişimini destekleyen direktör Montvydaite ile çok önemli bir buluşma gerçekleştirerek, yasama önerilerini detayları içinde olumlu yönden gözden geçireceklerine dair yapıcı, sonuçla ilgili  bir  geri dönüş sözü  almıştır. Sonuçta heyet Minority SafePack girişimine giden yolu Bakan Yardımcısı Zananaviciu ile paylaşarak, kendisinden, nihai yasama önerilerini gözden geçirdikten sonra bu girişimi desteklemesi ricasında bulunmuştur.

Litvanya Hükümeti ve Parlamentosu içinde Minority SafePack adlı girişime oldukça fazla bir destek bulmuş olmaları nedeniyle FUEN Kuruluşu,  Wilna'ya geriekleştirdikleri bu çalışma ziyaretini büyük bir başarı olarak telakki etmiştir. FUEN gelecekte daha fazla çalışarak, Litvanya'da geniş bir  partilerüstü konsensüs sağlamak suretiyle, bu durumun Litvanya Seimas Parlamentosunda verilecek olumlu bir karar şeklinde yansıyacağını ümid etmektedir. Arada geçen süre zarfında FUEN Minority SafePack adlı girişimin bir çok Avrupa Parlamentosu ve  üye ülke hükümetlerinin üyeleri tarafından Avrupa Konseyinde imkanlar dahilinde fazlasıyla desteklenmesi doğrultusunda uğraşı verecektir.


{$keyTopicsTitle}

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf