Lorant Vincze: Dünyaya mirasımızdan başka problemlerimizi de göstermek zorundayız

- Basın Bildirileri

Çarşamba günü Romanya'daki  Sighisoara – Segesvar -Schässburg şehirlerindeProEtnica adlı uluslararası festivalindeki konuşmasında FUEN Başkanı Lorant Vincze, azınlıkların sadece kültürel miraslarını değil, bilakis prıblemlerini de alenen müzakere etmelerinin de çok önem arzettiğine işaret etti. Tanınmış bir dans festivali olarak kuruluşundan bu yana anılan festival  gelişerek, içersinde Romanya ve Avrupa'dan gelen azınlıkların birbiriyle tanışabildikleri ve kültürlerini birbirlerine tanıtabildikleri bir foruma ulaşmıştır.

Etkinlik sırasında Başkan Lorant azınlık ve çoğunluk arasında ivedilikle ihtiyacı duyulan diyaloğa atıfta bulunarak, Arman toplumunun etkinlikte hazır bulunmamış olmasını eleştirdi. Arman topluluğu Romanya'da bir ulusal azınlık olarak tanınmamaktadır.FUEN Başkanı ProEtnica festivalini tertipleyenleri, uluslararası ilişkileri kurdukları ve güçlendirdikleri için kutladı. Bu yıl Almanya'daki Sorben temsilcileri festivale davet edildiler.

Sorben topluluğunun Brandenburg Eyalet Hükümeti'ndeki  temsilcisi Meto Nowak ve FUEN Başkanı, festival çerçevesinde yüksek öğrenim gören uluslararası öğrencilerle birlikte yapılan bir çalışma oturumunda   bir araya geldiler. Organizasyona katılan kurumlardan biri olan Divers Association başkanı Maria Korech Volker Reiter tarafından yönetilen bir oturuma da katıldı.


{$keyTopicsTitle}

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf