Slovenya'nın Minority SafePack adlı girişimi destekleme teminatı

- Basın Bildirileri

FUEN,  22 Temmuz Pazartesi günü Ljubljiana'ya başarılı bir iş ziyaretinde bulundu. Slovenya'nin Kärnten Eyaleti'ndeki Sloven Üye Organizasyonu NSKS yönetmeni sıfatıyla Büyük Elçi Valentin Inzko ve İtalya SSO'dan Walter Bandelj ile FUEN Danışmanı Nagy Denes Andras'ın  tamamlayıcı  mahiyette eşlik ettiği ve Başkan Lorant Vincze ile Başkan Yardımcısı Angelika Mlinar yönetimindeki heyetin amacı, ulusal toplulukların korunması ile  dilsel   ve kültürel çeşitliliğin teşvikine yönelik Minority SafePack adlı girişime Slovenya hükümeti ve Parlamentosu tarafından yapılacak desteği kazanmaktı.

Aralarında 6.168 Sloven vatandaşının bulunduğu toplam 1.128.385 AB üye ülkesi Vatandaşı  tarafından desteklenen Minority SafePack içinde dokuz öneriyi ihtiva eden avrupai bir halk girişimidir. Bu insanlar hep birlikte, kapsamlı bir  AB-Azınlık Hakları Çerçevesinin tesisi için temel bir ilke sağlamak istemektedirler. Bu bağlamda Slovenya'nın anılan girişimi resmen desteklemesini teminen adıgeçen heyet Slovenya Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Başkanı Dejan Zidan, Başbakan Yardımcısı ve Alt Yapı Bakanı Alenka Bratusek, Slovenya Cumhuriyeti ile komşu ülkelerdeki yerel  sloven ulusal  azınlık arasındaki ilişkilerle yetkili   Bakan Peter Josef Cesnik ve Dış İşleri Bakanlığı Devlet Müsteşarı Dobran Bozic ile bir araya geldi.

FUEN Başkanı MSPI adlı girişimi FUEN'in ve Avrupa Yerel Azınlıklarının ana projesi olarak sundu. Lorant Vincze konu ile ilgili olarak ''Avrupa,  Avrupa kültür mirasının önemli bir kısmının muhafaza edilmesini sağlayacak olan  makul tedbirler ve yasal eylemlerle kültürel ve dilsel çeşitliliği desteklemek zorundadır. Sadece AB-Kurumlarının değil, bilakis münferit üye devletlerin desteğini de kazanmak istediğimiz için, Slovenya Hükümeti'nin ve Parlamentosu'nun desteği bizler için belirleyici bir önem arzetmektedir'' ifadesini kullandı. FUEN Başkan Yardımcısı Angelika Mlinar ise, Slovenya'nın Avrupa için örnek bir uygulama  arzedebilecek şekilde macar ve italyan yerel topluluklarının korunmasında gösterdiği gibi, azınlıkların korunmasına ilişkin iskelet bir çerçevenin önemine vurguda bulunarak ''Bizler Avrupa'da birlikte hareket etmek, Avrupa'daki azınlıkların korunması hakkında bir diyalog yürütmek ve gerçek çözümler sunmak  zorundayız. Bu süreçte Slovenya bir liderlik rolü üstlenebilir''  şeklinde konuştu. Aynı zamanda MSPI Halk Komisyonu üyesi olan Büyük Elçi Valentin Inzko, FUEN'in azınlıkların korunmasına ilişkin konuyu Avrupa gündemine taşımada gösterdiği rolü överek ''MSPI önemli bir proje ve bizler bu projenin gerçekleşmesi için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız'' dedi.

Başbakan Yardımcısı Alenka Bratusek konuşmasına, kendisinin ve partisinin Minority SafePack adlı girişimi desteklediğini onayladı. Bayan Bratusek ayrıca, Minority SafePack adlı girişimi destekleyecek olan partiler üstü parlamento kararını da destekleyeceğini belirtti. Bakan Peter Josef Cesnik ise;  2019 tarihinde Bled'deki stratejik forumda Minority SafePack adlı girişimin desteklenmesini rica edeceğine dair söz verdi. Bakan Cesnik ayrıca, ulusal azınlıklarla, kültürel ve dilsel çeşitlilik alanında sorumlu olacak bir AB-Komiserini görevlendirecek, bir koltuğa sahip olmayan  bakanlık makamının  kurulmasını tasvip ettiğini de açıkladı. Devlet Müsteşarı Bozic, Minority SafePack adlı girişimin, üye devletler düzeyindeki başarılı olmuş uygulamaları, aynen Slovenya'da görüleceği üzere, Avrupa Birliği düzeyine götürebilecek bir enstrüman olduğunu söyledi. Adıgeçen müsteşar ayrıca, Slovenya'nın 2021 yılındaki Avrupa Konseyi  Başkanlık dönemi sırasında ulusal azınlıkların korunması konusunun, ağırlık noktalarından birisi olması gerektiği tesbitinde de bulundu. Slovenya Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nde Başkan Dejan Zidan da, FUEN'e,  Minority SafePack adlı halk girişiminin tanıtımını Büyük Millet Meclisi'nin komisyonlarında sunma  imkanı sağlayacağına dair taahhütte bulundu.


{$keyTopicsTitle}

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf