Non Kin State Çalışma Topluluğu'nun Yıllık Oturumu Önümüzdeki Hafta Romanya'da Başlıyor

- Basın Bildirileri

18.Ekim'de Romanya'nın Konstanza kentinde başlayacak olan Non-Kin-State Çalışma Topluluğu yıllk oturumunun ana konusunu ''Medya ve Dijitalleşme'' teşkil edecektir. Bu yılki ev sahipliğni Romaya'daki Aromunlar yapacaktır.

Dijitalleşme ve dijital medya azınlıklara bir çok imkan sağlamakla birlikte, aynı zamanda kendilerini aşılması gereken bir takım yeni sorunlarla karşı karşıya getirecektir: Dijital medyanın içeriğini ve tatbikatını küçük çaplı dillerle sunmak için hangi tedbirlere başvurulmalıdır ? Buna ait imkanlar nerede yatmaktadır.? Bariyerler nasıl aşılabilir? Bu ve diğer sorular üç gün sürecek olan oturum sırasında irdelenecektir.

Bundan başka bir anayurdu olmayan azınlıkların siyasi katılımcılığı buluşmanın ilk gününde müzakerenin konusunu teşkil edecektir. İkinci gün ise dijitalleşmenin görüntüsü ışığında  geçecektir.. Burada azınlıkların medya projeleri tanıtılacak ve dijital stratejiler üzerinde tartışılacaktır. Üçüncü günde ise alışıla geldiği gibi buluşmanın değerlendirilmesi  yapılacaktır. Katılımcılar burada Aromunlara ait temsilcilerle tanışmak ve onların kültürel tesislerini ziyaret etmek imkanı bulacaklardır. FUEN Başkanı Lorant Vince ve Başkan Yardımcısı Bahne Bahnsen de yıllık oturuma iştirak edeceklerdir.

Non-Kin-State Çalışma Topluluğu 2017 yılında Avrupa Ulusları Federal Birliğ tarafından bir anayurdu olmayan azınlıkların spesifik sorunları ve talepleri üzerinde tartışmak, bunlara çözümler bulmak, tehdit altındaki dil ve kültürlerini muhafazası için onları geliştirmeye ilişkin müşterek stratejiler geliştirmek için kurulmuştur.


{$keyTopicsTitle}

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf