Bizimle Birlikte Yeteneklerinizi Güçlendiriniz. Kendi Kendini Geliştirme Programı Müracaatlarınızı Bekliyor.

- Basın Bildirileri

FUEN'in kendi kendini geliştirme programının ilk alıştırma çalışması !  Yetenek Geliştirme Programı 22 Kasım 2019 tarihinde Berlin'de başlıyor. FUEN ve JEV üye organizasyonlarına mensup gençler burada lobi çalışmaları ve retorik alanlarındaki uzmanlıklarını uluslararası antrönerlerin yardımıyla geliştirme imkanı bulmaktalar. Anılan alıştırma çalışmaları  için bir ücret de ödenmiyor.

Kendi kendini geliştirme programının amacı ! Bu alıştırma dizileri FUEN ve JEV üyesi  organizasyonlarına NGO-Çalışmaları alanındaki  modern yaklaşım tarzı ve metodlarının verilmesi suretiyle daha gelişmeleri içindir. Bu ihtisaslar, FUEN'in ve üye organizasyonlarının çalışmasını daha  iyi ve  daha yüksek bir seviyeye taşıyan esaslardır. Bu nedenle yetenek teşvik programımızı başlatarak,  kaynak yaratma, kurumsal kimlik tasarımı, foto-/video düzenleme çalışması, kampanya yönetimi, çevrim içi yönetimi ve eleman alma gibi  alanlarda bölgesel ve yerel bazdaki bir çok eğitim imkanını sunmaktayız.

İlk alıştırma modülü tematik olarak azınlık organizasyonlarının gençlerine yönelik olup, onlara çalışmalarını daha verimli tasarlayabilmelerini öğretmeyi öngörmektedir. Davet edilen uzmanlar lobi çalışmalarının metodlarını sunmak suretiyle, onların sunum ve retorik alanlarında kazanacakları yeni yeteneklerle ikna kaabiliyetlerini güçlendirmelerini  sağlayacaklardır.

İlk alıştırmamıza  katılmaya ilgi duyuyorsanız, o halde aşağıdaki ayrıntılı bilgilendirmeyi ve de programı okuyunuz veya PDF-Dosyası halinde  yükleyiniz. Müracaatların en geç 1.Kasım tarihine kadar yapma imkanı olduğunu lütfen aklınızdan çıkarmayınız. Müracaat formumuzu lütfen verilen sürenin bitiminden önce eksiksiz şekilde doldurunuz !

Hazır konuya girmişken  şunu da söylemek isteriz: İkinci modülümüzü teşkil eden çevrim içi iletişim ve kampanya iletişimi için müracaatlarınızı şimdiden yapabilirsiniz. Bunlar da 6 ila 8 Aralık arasındaki tarihlerde keza Berlin'de gerçekleştirilecektir.

Build Yourself! - .pdf, English Build Yourself! - .pdf, Deutsch


{$keyTopicsTitle}

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf