FUEN – Avrupa Halkları Federal Birliği


FUEN, Avrupa’daki yerli ve ulusal azınlıklar/halk gruplarının çatı kuruluşudur. FUEN'in yaklaşık 90 üye kuruluşu var.

Avrupa'da 400'ün üzerinde azınlık mevcuttur. Her 7 Avrupalıdan biri bir yerli azınlık mensubudur veya bölgesel ya da azınlık dillerinden birini konuşur. 

65 yıldan daha da önce Paris'te kurulan FUEN, Avrupa azınlıklarının savunucusu ve sivil toplum temsilcisidir. Bununla birlikte Avrupa azınlıklarının talepleri farklı farklıdır. Bazı azınlıklar pek çok hakka sahip olup kendi ülkelerinin çoğunluk nüfusu ile iş birliği yapmaktadırlar. Buna mukabil diğer azınlık grupları kendi ülkeleri tarafından tanınmamakta veya asimilasyona karşı mücadele vermektedirler.

FUEN, Avrupa azınlıklarının taleplerini bölgesel, ulusal ve bilhassa Avrupa seviyesinde savunur. FUEN, bunları yaparken Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (OSCE), Birleşmiş Milletler ve Avrupa azınlıklarının diğer menfaat temsilcileri ile birlikte çalışır.

FUEN,  Birleşmiş Milletler nezdinde istişari, Avrupa Konseyi’nde ise katılımcı bir statüye haizdir.

FUEN, her yıl Avrupa yerli azınlıklarının en büyük kongresini düzenler. Bunun dışında, EUROPEADA ve Avrupa Azınlıkları Avrupa Futbol Şampiyonası gibi çeşitli diğer etkinlikleri tertipler. Alman, Slav ve Türk azınlıklarının yıllık toplantısı da keza FUEN tarafından gerçekleştirilir. 

FUEN bir kaç yıldan beri Avrupa Komisyonu ile birlikte bölgesel ve azınlık dilleri alanında işbirliği yapmakta olup ''RML2future'' proje ağını ve ''Dilsel Çeşitlilik Kampanyası'' adlı projeyi hayata geçirmiştir. 

Bu sayfada FUEN ve üye kuruluşları hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

Konu hakkında merak ettiğiniz hususlar veya daha başka sorularınız olması halinde lütfen bizimle doğrudan temas kurunuz.

FUEN Genel Sekreterliği
Schiffbrücke 41, 24939 Flensburg, Almanya
info@fuen.org  +49 461 12 855


{$keyTopicsTitle}

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf