FUEN bünyesindeki çalışma grupları


FUEN çatısı altında halihazırda beş çalışma grubu faaliyet göstermektedir.

Alman AzınlıklarıÇalışma Grubu (AGDM)

Slav AzınlıklarıÇalışma Grubu (AGSM)

Türk Azınlıkları/TopluluklarıÇalışma Grubu (TAG)

Devleti Olmayan Milletler/HalklarÇalışma Grubu

Eğitim Çalışma Grubu

Çalışma grupları, çatı kuruluşun desteğiyleFUEN üyesi kuruluşlara kendilerinin hususi ihtiyaç ve zorluklarıile uyuşan tema ve alanlarlailgilenme olanağı sunan dayanışma gruplarıdır.

Çalışmanın temelini beş çalışma grubunun her birinin yılda iki kez gerçekleştirdiğitoplantılar oluşturmaktadır: FUEN Kongreleriesnasında yapılan toplantılar ileFUEN üyesi bir kuruluşlaiş birliği içerisinde düzenlenen ve birkaç gün süren yıllık toplantılar veya seminerler.

 Dayanışma ilkesi ile uyumlu olarak çalışma gruplarının amacı; azınlıklar ağını güçlendirmek, üyeler arasındaki fikir değiş tokuşunu teşvik etmek, yetenekleri birleştirerek uzmanlık havuzu oluşturmak, ortak zorluklarla başa çıkmak için stratejiler geliştirmek ve böylece Avrupa'daki azınlıkların faaliyetlerini yapıcı bir şekilde geliştirmektir. 

Çalışma Gruplarının Sözcüleri

Alman AzınlıklarıÇalışma Grubu (AGDM): Bernard Gaida

Slav AzınlıklarıÇalışma Grubu (AGSM): Bernhard Ziesch

Türk Azınlıkları/TopluluklarıÇalışma Grubu (TAG): Halit Habip Oğlu 

Devleti Olmayan Milletler/Halklar Çalışma Grubu: Daniel Alfreider

Eğitim Çalışma Grubu: Olga Martens


{$keyTopicsTitle}

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf