FUEN’in Tarihi

FUEN, 20 Kasım 1949 tarihinde Paris'te, ''Palais Chaillot'' adlı sarayda kurulmuştur.

Anılan bu yeni ve tümüyle Avrupalı kuruluşun ilk yıllarında bilhassa bölgeci görüşlere sahip kişiler ön planda yer aldılar. Avrupa'nın her yerinde sınır noktaları sembolik olarak lağvediliyordu. Nasyonal Sosyalizm ülkeleri başarısız olmuş, Avrupa yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duymakta ve bölgeleri güçlenmek zorundaydı.

Yaklaşık 200 kişi ilk ''Uluslar Kongresi''ne katıldı. Katılımcılar kendilerini yine1949 yılında kurulan Avrupa Konseyi'nin kuruluş ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olarak görüyorlardı.

Kısa zamanda bir yanda bölgecilerin, diğer yanda ise ulusal ve dilsel azınlıkların savunucularının farklı eğilimler ve hedefler peşinde olduğu ortaya çıktı. FUEN yıllar boyunca Avrupa’daki yerli ve ulusal azınlıklar/halk grupları için bir çatı birliği olarak ayakta kaldı. 

FUEN, uzun süre Batı Avrupa karakter ağırlıklı, Orta ve Doğu Avrupa ile zaman zaman temas içinde kalan bir kurum olarak temayüz etti.

Bu konumu, tarihi bir dönüm arzeden 1989 ve 1990 yıllarına tekabül eden süreçle birlikte birden değişiverdi. Orta ve Doğu Avrupa'da yaşayan ulusal azınlıklar organize olarak hak talep ettiler. FUEN yıllar içinde bir çok yeni üye ile tüm Avrupa'ya şamil olan bir organizasyon olarak gelişti.

FUEN 1990'lı yılların başında, azınlıkların sürekli ve geniş kapsamlı bir korunma altına alınmasına talip oldu. Bunlar arasında, bugün Avrupa Konseyi dökümanları olarak yürürlükte olan Ulusal Azınlıkların Korunmasına Dair Çerçeve Sözleşme ve Bölgesel ve Azınlık Dilleri Avrupa Şartı'nı etkileyen FUEN Cottbus Açıklamaları yer alır. 

FUEN çalışmalarının merkezinde 65 yıldır olduğu gibi yıllık FUEN Kongreleri yer alır. Buna bir de Alman, Slav ve Türk azınlıklara ait çalışma gruplarının FUEN bünyesinde bir araya gelmeleri de eklenmiştir. Avrupa Birliği tarafından desteklenen Dilsel Çeşitlilik Ağı (RML2future), Dilsel Çeşitlilik Kampanyası (language diversity), Avrupa Parlamentosu ile Diyalog Forumu ve Avrupa Azınlıklar Avrupa Futbol Şampiyonası (EUROPEADA) organizasyonu gibi etkinlikler de Avrupa'da yaşayan yerli azınlıkların çatı kuruluşu olan FUEN'in çeşitli faaliyetleri arasında yer alır.

Avrupa Yerli ve Ulusal Azınlıkları Şartı 2006 yılında oy birliğiyle kabul edilmiş olup içerdiği 13 temel hak ile FUEN’in temek dökümanıdır.

FUEN'in 60. kuruluş yıldönümü 2009 yılında Avrupa Parlamentosu'nda ve Brüksel'deki Bölgeler Komitesi nezdinde kutlanmıştır.

FUEN, 65. kuruluş yıldönümü kutlamalarını ise 2014 yılında Flensburg/Almanya'da yapmıştır.

Hans Heinrich Hansen'in 2014’deki yıldönümü kutlama konuşması - FUEN'in 65. yılı
Hans Heinrich Hansen'in 2009’daki yıldönümü kutlama konuşması – FUEN'in 60. yılı
Friedrick Paulsen'in 1989’daki yıldönümü kutlama konuşması – FUEN'in 40. yılı
FUEN Başkanlarına toplu bakış
FUEN Kongrelerine toplu bakış
FUEN Şartı
59. FUEN Kongresi – FUEN'in 65. yılı
Yıldönümü kutlama broşürleri – FUEN'in 60. yılı

FUEN'in 1999 yılında yapılan 50. yıl kutlamalarına atfen tarihçi Jorgen Kühl FUEN'in tarihçesini yayımlamıştır. Bu (ingilizce) tarihçe FUEN Genel Sekreterliği'nden temin edilebilir. 4


{$keyTopicsTitle}

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf