Temel Bilgiler


FUEN
, yılı itibariyle Avrupa’nın 35 ülkesinden yaklaşık 100 üye kuruluşu ile Avrupa’daki yerli/ulusal azınlıklar ve halk gruplarının en büyük çatı kuruluşudur.

FUEN, Avrupa Konseyi ile aynı yılda, 1949’da Paris’te kurulmuştur.

FUEN 2006 yılında Avrupa’daki yerli/ulusal azınlıklar ve halk gruplarının Avrupa Şartı’nı karara bağlamıştır. Avrupa Şartı, FUEN faaliyetlerinin temel esasını oluşturur.

FUEN, Avrupalı azınlıkların bölgesel, ulusal ve bilhassa Avrupa düzeyindeki menfaatlerini savunur. FUEN, Avrupalı azınlıkların kendine has özellikleri, hakları, kültürü, dilleri, kimliklerinin teşviki ve korunması için çaba verir.

FUEN, uluslararası kuruluşlarda, özellikle Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (OSCE) nezdinde azınlıkların sözcüsüdür.

FUEN, Avrupa Konseyi nezdinde katılımcı ve Birleşmiş Milletler nezdinde de istişari statüye sahiptir.

FUEN, Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan Çok Dillilik için Avrupa Sivil Toplum Platformu’nun tam üyesi ve Avrupa Temel Haklar Ajansı Temel Haklar Platformu’nun katılımcısıdır. 

FUEN, Avrupa Parlamentosu ile birlikte Avrupa Diyalog Forumu’nu hayata geçirmiştir.
Çıkar savunuculuğu işlevinin yanı sıra FUEN’in ana projeleri arasında bir Avrupa Azınlıkları Forumu ve Avrupa dilsel çeşitliliğinin yerleşik kılınması, FUEN’ın Roman azınlığı ile olan dayanışma projesi ve azınlıkların Avrupa vatandaşları girişimi gibi projeler yer alır. 

FUEN, her yıl yaklaşık 150-250 Avrupa azınlık temsilcisinin bir araya geldiği Avrupa’daki yerli azınlıkların en büyük kongresini gerçekleştirir.

FUEN, basın bildirileri, kararlar ve açıklamalar kaleme alır ve FUEN Şartı’ndan „Azınlıkların Temel Hakları“ adlı bir neşriyat yayımlar.

FUEN, üye kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde bir çok etkinlik düzenler. Bunlar arasında EUROPEADA, Avrupa Azınlıkları Avrupa Futbol Şampiyonası, Alman, Slav ve Türk azınlıkları yıllık toplantıları başta gelir.


{$keyTopicsTitle}

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf