2012 KONGRESİ

 

FUEN Rusya’yi keşfediyor – Moskova'daki Azınlıklar Kongresi sona erdi

Rusya'da yaklaşık olarak 190 azınlık ve halk yaşamakta ve 230'dan fazla ayrı dil konuşulmaktadır. Avrupa azınlıklarının çatı kuruluşu FUEN'in 57. Kongre’sini takiben FUEN Başkanı Hans Heinrich Hansen bir değerlendirme yaparak, ''Çok yönlü bir ülke olarak Rusya'nın dört gün içinde keşfedilmesi düşünülemez. Ancak 170 misafirimizle birlikte seyahatimiz öncesine nazaran daha bilgili olarak eve dönüyoruz'' demiştir.

Program Bolschoi Tiyatrosu'nda sunulan bir balet gösterisinden Kuzey Kafkasya'daki durum hakkındaki mütalaalara kadar uzanıyordu. Moskova'da, Rusya Almanlarının çatı kuruluşunun Alman-Rus Evi'nde düzenlenen bu kongre üç ana konuyu kapsıyordu: Azınlıkların Genel Durumu, Rusya'daki Halklar ve Sovyetler Birliği'ne eskiden bağlı olan devletler. Spesifik olarak Rusya'daki dil zenginliği. Bir yandan Avrupa Konseyi ile Rusya Federasyonu arasında Avrupa Dil Şartı'nın imzalanması hakkında devam edegelen müzakereler yapılırken diğer yandan FUEN, dördüncü temel hakkı olan dil temel hakkı,çalışmalarını yüksek bir sesle duyuruyordu. Kongre, delegelerin çalışmalarına başlamadan önce, yeni seçilen Rusya Federasyon Başkanı Vlademir Putin'i kutlama mesajının okunmasının ardından açılmış oldu. 

Esas gündemin ikinci ana konusunu, halkların durumu bölümünde ''Rusya - Bilinmeyen Çok Halklı Devlet'' parolası altındaki gündem noktası teşkil ediyordu. Kongre sırasında, görüşmeler ve raporların ana temel prensibi olarak, kongrenin gereğini daha önceden hazırlamış olan bir geçici çalışma grubu oluştu. Bu grup Rusya Federasyonu'ndan halklar, azınlıklar ve dillerin korunmasına ve teşvik edilmesine ilişkin olarak mevcut olan çok sayıdaki kanunun pratiğe geçirilmesini ve de Avrupa Konseyi'nin Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı’nı imzalamasını talep etti. 

Avrupa Konseyi’nden İnsan Hakları Müdürü Rene Weingärtner FUEN üyelerine verdiğ mesajıyla ''Sizlerle birlikte çalışmak istiyoruz. Sivil toplum ile Avrupa Konseyi arasındaki işbirliği çok önemlidir. Bu nedenle size teklifimiz; gelecekte nasıl daha iyi ve somut şekilde çalışabileceğimizi birlikte düşünmemizdir'' dedi.

Avrupa Parlamentosu, orada hazır olan üç milletvekili tarafından temsil edilmekteydi. Ulusal Azınlıklar İntergrubu Başkanı Csaba Tabajdi, FUEN ile olan işbirliğini överek bu işbirliğini, seçim sürecinin ikinci yarısında güçlendirmek istediğini ifade etti. 

Avrupa Parlamentosu Milletvekili I. Winkler (FUEN Üyesi RMDSZ – Romanya'da yaşayan Macar azınlığı) tarafından sorumlu kişi sıfatıyla, Intergrup ve sayısız FUEN üyesinin desteğiyle birlikte sunulan ve FUEN'in ana gündem noktalarından birini oluşturan Avrupa Vatandaşları Girişimii hareketli bir fikir teatisine neden oldu. Bir vatandaşlar girişımi başlatarak ve bir milyon imza toplayarak Avrupa'daki yerli azınlıkların durumunu düzeltme fikri sayısız üyenin sözleriyle açıkça benimsenerek FUEN'den bu konuda aktif rol almaya devam etmesi istendi.

Organizasyonun en üst organı olan FUEN Delegeler Kurulu toplantısı sırasında 148 delege 6 ayrı karar üzerinde çalışmak (Romanya'da yaşayan Macar azınlığı, Alamnya’daki Lüsaz Sorbları, Almanya'daki Dan azınlığı, Rusya'daki Balkarlar, Yunanistan'daki Batı Trakya Türkleri ve İstanbul/Türkiye'deki Rumlar) ve üç ayrı kongre girişimini (Batı Trakya Türkleri, Rusya Almanları ve Rusya'daki azınlıkların durumuna ilişkin kongre) sonuçlandırmak zorundaydı. Sayılan kararların ve kongre girişimlerinin tümü kabul edilerek, ayrıca aşağıda adıgeçen dört yeni üye kabulüne dair teklif FUEN Delegeler Kurulu üyeleri tarafından olumlu değerlendirildi: Kärtnerli Slovenler Birliği SKS, Viyana’dan Burgenlandlı Hırvatlar Merkezi, Balkar-Karaçaylar – Bars EL ve Almanya EBLUL Komitesi. Buna göre FUEN'in şimdi 94 üyeyi bulunmaktadır.

Dökümantasyon

İngilizce

Almanca

 

Kararlar ve Bildiriler

FUEN Deklerasyonu

Sydslesvigsk Forening tarafından sunulan karar: Radyo ve televizyon programlarını sınırsız olarak  alımı.

İngilizce

Almanca

İstanbul Rumları Ekümenik Federasyonu tarafından sunulan karar: İnsan Hakları Ağır Bir Şekilde İhlal Edilen Kurbanların Hakları

İngilizce

Almanca

Yunanistan'daki Batı Trakya Türkleri temsilcileri tarafından sunulan karar: Yunanistan'daki Türk azınlığın hakları

İngilizce

Almanca

„Rus Cumhuriyeti Kabarday-Balkar Cumhuriyeti'ndeki Mağdur Balkar Halkı'nın Kritik Durumu“ hakkında karar

İngilizce

Almanca

Rusça


{$keyTopicsTitle}

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf