YAVRUPA AZINLIKLAR FORUMU / AZINLIKLAR EVI

Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Avrupa Azınlıklar Forumu'nun (FEM) kurulması fikri 2012 yılında Berlin'de yapılan ve Danimarka Parlamentosu tarafından desteklenen bir beyin takımı (think tank) etkinliği sırasında ortaya çıkmıştır. 

Bir INTERREG (Bölgeler Arası) teşviki, ''Azınlıklar Evi'' projemizle birlikte 2013-2015 yıllarındaki azınlıkların yetkileri ve zenginliklerini belirgin ve toplum için faydalı hale getirmek düşüncesine devam imkanını sağlamıştır.

AZINLIKLARIN KATMA DEĞERİNDEN İSTİFADE EDİLMELİ

Sayıları 100 milyonu aşan Avrupa azınlıkları Avrupa'nın geleceğini ve Avrupa sivil toplumunun şekillendirilmesine katkı sağlamak istemektedir. 

Avrupa azınlıkları, bugüne kadar ne yeterli derecede bilinen ne de bundan yeterince istifade edilen bir potansiyele sahiptir. Dil ve kültürel zenginliğe verdikleri katkı belirgin olmasına rağmen, azınlıkların ekonomik ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak ehliyete sahip oldukları çoğu kez dikkate alınmamıştır.

FUEN ve ortakları Azınlıklar Evi adı altında, Almaya-Danimarka sınır bölgesinde bir Avrupa bilgilendirme ve dökümantasyon merkezi kurulmasını istemektedir. Azınlıklarla ilgili sorunlara muhatap olacak bir merci Avrupa'da bugüne kadar eksik kalmıştır.

Flensburg'da 2014 Eylül ayında Schleswig-Holstein Eyaleti, Danimarka'nın desteği ve AB-Teşvik Programı INTERREG 4-A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N'in imkanları ile geleceğin Azınlıklar Evi açılmıştır. 

Avrupa Azınlıklar Forumu'nun kurulması ile birlikte FUEN, azınlıkların tüm toplumsal ve siyasi yönden referansını yenileyecek olan yeni yolları denemek istemektedir. Bunun için Avrupai bir think tank (beyin takımı) oluşturularak bölge komiteleriyle olan işbirliği güçlendirilmektedir.

Sorularınız için lütfen bize başvurunuz. Projemize ait bazı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz: 

Aktivitetsrapport

Dokumentation af Mindretals-Tankesmedien

Driftkoncept
Azınlıkların Standart Faktörler Olarak Yeterlilik Analizi – Özet
Azınlıkların Standart Faktörler Olarak Yeterlilik Analizi
Basın Bildirisi: INTERREG Azınlıklar Evi'ni Teşvik Ediyor

INTERREG 4A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.

INTERREG 4A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. tarafından ve Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu imkanları ile desteklenmiştir. 

www.interreg4a.dk
www.interreg4a.de


{$keyTopicsTitle}

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf