AZINIKLARIN MENFAATLERİ İÇİN BİR MİLYON İMZA

AZINIKLARIN MENFAATLERİ İÇİN BİR MİLYON İMZA

AZINLIK KURTARMA PAKETİ (MINORITY SAFEPACK INITIATIVE) Avrupa Adalet Divanı'nın nihai kararını bekliyor.

Avrupa Halkları Federal Birliği'nin (FUEN) üyeleri bir Avrupa Vatandaşları Girişimi’ni başlattı. Bu proje, Avrupa azınlıklarının geçtiğimiz son on yıl içindeki en önemli girişimidir. Siyasi bir destek ve büyük bir coşku ile başlayan bu proje halen Avrupa Adalet Divanı nezdinde güncel olarak işlem görmektedir.

Uzmanların oluşturduğu bir ekip tarafından üzerinde çalışılan “Minority Safe Pack” girişimi, Avrupa azınlıkları ile bölgesel ve azınlık dillerinin teşvik edilmesi ve korunmasına ilişkin bir tedbirler manzumesini içermektedir.

Azınlıklar, benzeri daha once hiç görülmemiş olan dayanışmacı bir eylem ile bir milyon imzayı Avrupa’daki çeşitlilik için toplamak istiyorlardı. Hep beraber ulaşılmak istenen amaç şuydu: Brüksel'deki karar mercileri ve Avrupa ülkerine şunu göstermek: bakın biz buradayız, birçok kişiyiz ve birlikte düzenleyici ve birlikte karar verici olmak istiyoruz.

Yüksek konumdaki şahsiyetlerden oluşan Vatandaşlar Komitesi tarafından sunulan bu girişim ne yazık ki Eylül 2013 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından, ''manifestonun Komisyon’un yetkisi dahilinde olmadığı'' gerekçesiyle reddedilmiştir. 

“Minority SafePack” girişimi, doğrudan demokrasinin yeni bir aracı olarak Avrupa Vatandaşları Girişimi’nin sınırlarına ve azınlıklarla ilgili komplike yetki alanlarına ilişkin sorulara işaret etmektedir.

Avrupa Adalet Divanı'nın nihai kararını bu bağlamda haklı olarak beklemekteyiz.

MINORITY SAFEPACK GİRİŞİMİ
MINORITY SAFEPACK FİLMİ
MINORITY SAFEPACK INITIATIVE FLAYERİ
REDDETME


{$keyTopicsTitle}

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf