Dilsel Çeşitlilik

Dilsel Çeşitlilik

HİÇ BİR ZAMAN GEÇ DEĞİL...

Dilsel çeşitlilik projesi ile cazip dil teşviki

Çok dillilik ve dilsel çeşitlilik Avrupa'nın temel değerleridir. Bu, Avrupa Temel Haklar Şartı’nın 22. maddesinde şöyle sabittir: ''Birlik, kültür, din ve dil çeşitliliğine saygı gösterir.''

Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen EUROMOSAIC bilimsel araştırmasına göre, bir dilin yaşaması için kritik sınırlama, o dili en az 300.000 kişinin konuşması gerektiğine tekabül eder 

Büyük ancak devleti olmayan dillerden olan Katalan dilini konuşanların sayısı 6 milyondur. Galliler, Basklılar, Batı Frizyalılar, Bretonlar ve Rusya'daki Başkirler ve Çuvaşlar gibi bazı halk grupları bu kritik sınır değerinin üstündedirler. Bunun altında ise, Ladince, Retoromanca, Yukarı ve aşağı Sorbca, Kuzey Frizce ve Kaşubce gibi bölgesel ve azınlık dilleri yer almaktadır.

Öz dilini ve kültürünü muhafaza etmek ve geliştirmek, her azınlık için en önemli faaliyet alanlarından birini teşkil eder. Cazip bir dil teşviki bu gün artık yeni demografik ve medyal gereksinmeleri zorunlu kılmaktadır. Bunun için güvenilir çevre şartlarına ihtiyaç vardır.

FUEN, dil politikası girişimlerine ve desteğine, Çokdililik için Avrupa Sivil Toplum Platformu (European Civil Society Plattform für Multilingualism) gibi Avrupai komitelerin birlikte etkili olmasına, Dilsel Çeşitliliği Geliştirme Ağı (Network für to Promote Linguistic Diversity - NPLD) gibi diğer ilgili aktörlerin bir araya gelmesi gerektiğine işaret etmektedir.

FUEN, özellikle Dilsel Çeşitlilik Ekibi (Language diversity Team) ile birlikte dilsel çeşitlilik ve çok dilliliğe hassasiyet kazandırmayı yeğ tutmak istemektedir. ''Hiç Bir Zaman Geç Değil…'' parolası altında yürütülen kampanya, güçlü kamu aksiyonları ve yeniden mükafatla teçhiz edilen MiLaS Dil Ödülü gibi yollarla bu projenin iz bırakmasını hedeflemektedir.

Avrupa Komisyonu ve diğer ortak kuruluşlarla birlikte bu proje azınlıkların ve çoğunluğun dikkatini aynı derecede çekmektedir.

Daha fazla bilgi için:

www.language-diversity.eu
www.rml2future.eu

 {$keyTopicsTitle}

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf