Örgütlenme Ağı

Örgütlenme Ağı


FUEN, kendi çatısı altında sayısı neredeyse 100'e varan üye kuruluşu bir araya getirmiştir.
Her yeni yılda yeni üyeler FUEN ailesine katılmaktadır.

FUEN, bir nevi dayanışma toplumu görünümündedir. Avrupa'daki azınlıkların durumu, ihtiyaç ve talepleri çok farklıdır. Azınlıkların desteği ve korunmasına ilişkin örnek modeller bulunmasına karşın, kendi yerel azınlıklarını hala inkar eden devletler de mevcuttur. Avrupa azınlıkları bölgelerde, ulusal devletlerde ve Avrupa düzeyinde kendilerine daha fazla kulak kabartılmasını ve etki edilmesini talep etmektedir.

Üyeleriyle iş birliği içerisinde, Avrupa renk karakteri ve seviyesinde bir çok etkinlik düzenlemektedir. Bunlar arasında, azınlıklar Avrupa Futbol Şampiyonası EUROPEADA ile Slav, Türk ve Alman azınlıkların toplantıları önde gelir.

FUEN, geniş bir örgütlenme ağı ile Avrupa azınlıkları ve onların kuruluşları, siyasi karar mercileri, bilimsel enstitüleri, kültür ve eğitim kurumları, gençlik kuruluşları, medya ve diğer ortakları ile irtibat halindedir.

Linkler:


Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD)


Mercator Network

Minority Rights Group

Unrepresented Nations and Peoples Organisation UNPO

Society for Threatened Peoples

European Charter for Regional or Minority Languages

Framework Convention for the Protection of National Minorities

Council of Europe

INGO Conference

High Commissioner on National Minorities

CONGO (Conference of NGOs in Consultative Relationship with the United Nations)

European Roma and Travellers Forum

Minority Dailies Association MIDAS

Liet International


{$keyTopicsTitle}

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf