ROMAN AZINLIĞI ILE DAYANIŞMA

Roman Azınlığı ile Dayanışma

Azınlıklar Azınlıklara Yardım Eder
Toplumsal katma değer olarak somut projeler.

Nüfusu 10 ila 12 milyon arasında olan Avrupa vatandaşı Roman azınlığı, kıtanın ayrımcılığa en fazla maruz kalan halk gruplarından biri olup kısmen de olsa insanlık dışı şartlar altında yaşamaktadır.

FUEN, Roman azınlığı ile dayanışma içinde olduğunu belirtmiştir. Avrupa'daki yabancıların en büyük çatı kuruluşu olarak üyelerinin vakıf olduğu tecrübelerden Roman azınlığının kamu ve siyasi hayatın tüm alanlarına katılımının daha da düzeltilmesi yönünde istifade edilebilir. Yerli azınlığın üyeleri bilimsel olarak kanıtlanmış ve özellikle toplumsal ve kültürler arası arabuluculuk ve de bağlantı köprü görevi üzerine ihtisaslaşmış bir yeterliliğe haizdirler.

FUEN, ''Eisenstädter Bildirisi'' altında formüle edilmiş bu temel düşünceden hareketle, ''Roman Azınlığı ile Dayanışma – Azınlıklar Azınlıklara Yardım Ediyor'' projesine başlamıştır. Anılan proje, Roman azınlığının yaşam koşullarının diğer Avrupa azınlıklarının yardımı ile düzeltilmesi için yeni bir yola işaret etmektedir. Alman Sinti ve Roman Merkezi bu projeye yardımcı olurken Hermann Niermann ve de Robert Bosch Vakıfları da bunu teşvik etmektedir.

Azınlıklarca verilen bu omuz desteği sadece Roman halkı için önem arzetmemekte ve daha ziyade tüm azınlıkların değer yargılarını ve tüm toplumun azınlıklara ilişkin algısını da güçlendirmektedir. Eğer azınlıkların dayanışmasından güncel sorunların çözümüne bir yardım oluşursa, o halde açıkça şu ortaya çıkar: Azınlıklar bütün toplumu kapsayan bir katma değer yaratmaktadırlar.

Roman Azınlığı ile Dayanışma – Azınlıklar Azınlıklara Yardım Ediyor
Eisenstädter Bildirisi 


{$keyTopicsTitle}

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf