SIYASI KATILIM

Siyasi Katılım

 

AYNI SEVİYEDE DİYALOG VE TEMSİLA


zınlıkların taleplerinin savunucusu olarak FUEN: Brüksel'de temsilcilik ve Avrupa Parlamentosu’nda Diyalog Forumu


FUEN, Avrupa azınlıklarının kimlik, dil, kültür, hak ve kendine münhasır özelliklerinin idamesi ve desteği için uğraşı verir. Yerli ve ulusal azınlıkların da dahil edilmesiyle sağlanacak bir Avrupa sivil toplumunun aktif olarak şekillendirilmesinden yanadır. 

Avrupa azınlıklarının bu çatı birliği, azınlıkların bölgesel, ulusal ve bilhassa Avrupa düzeyindeki menfaatlerini savunur. FUEN, azınlık taleplerinin, özellikle Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler ve de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Tşkilatı (OSCE) gibi uluslararası kuruluşlar nezdinde savunucusudur. FUEN, Avrupa Konseyi nezdinde katılımcı ve Birleşmiş Milletler nezdinde ise istişari statüye haizdir. 

FUEN, Avrupa Parlamentosu milletvekilleri ile birlikte Avrupa Diyalog Forumu'nu hayata geçirmiştir. Amacı, azınlıkların menfaatlerine ilişkin bir diyalog ve temas komitesinin doğrudan Avrupa Parlamentosu'nda oluşturulmasıdır.

Members of the FUEN European Dialogue Forum 2019-2022

Contact: dialogforum@fuen.org 

Mr Loránt Vincze, President  of the Federal Union of European Nationalities, Romania
Ms Giuanna Beeli, President of the Youth of European Nationalities (YEN), Switzerland
Ms Pia Šlogar, Youth of European Nationalities, Poland
Mr Jens A. Christiansen, South Schleswig Association (SSF), Germany
Mr Sterica Fudulea, Arman Community in Romania (Fara Armãneascã dit România), Romania
Mr Bernard Gaida, Association of German Social Cultural Societies in Poland (VDG), Poland
Mr Dávid Nagy, Party of the Hungarian Community (MKP), Slovakia
Ms Tanja Novotni Golubić, Coordination Council and Representatives of the Czech minority, Croatia
Mr Gusen Shakhpazov, Federal Lezghin National and Cultural Autonomy (FLNCA) Russia
Ms Dóra Emese Szilágyi, Democratic Alliance of Hungarians in Romania (RMDSZ), Romania

 

 


{$keyTopicsTitle}

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf