Temel Haklar

FUEN Şartı/Temel Haklar

AZINLIK HAKLARI İNSAN HAKLARIDIR

Programsal açıklama: Bölgede evimizdeyiz, Avrupa'da güçlüyüz

FUEN, 1949’da, Avrupa Konseyi gibi aynı yılda, Paris'te kurulmuştur. Gündeminde, federal temele dayalı, barışın sağlanmasında araç teşkil edecek bir bölgeler Avrupa'sı inşa etmek fikri yer almaktaydı. Her iki dünya savaşında elde edinilen tecrübeler, bölgeler Avrupası'nın yeniden şekillendirilmesine kanalize edilmeliydi.

FUEN kendi Şartı'nda, hakların barış içinde birlikte yaşamaları konusundaki öz anlayışını ve bunu benimsediğini kuvvetle vurgular. 2013 yılı programsal açıklaması, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği tarafından azınlıklar için sağlanacak, gerekli hukuki koruma ve teşvik tedbir mekanizmalarının içerik çerçevesini belirlemektedir. 

Avrupa, azınlıklar, dini ve kültürel zenginlik konusunda bizzat tanımladığı bir sorumluluk taşımaktadır. Bu durum, Lizbon Antlaşması ve Avrupa Temel Haklar Şartı'yla birlikte yeni bir boyuta ulaşmıştır. Üstlenilen bu yasal taahhüt somut haliyle, azınlıkların korunması ve desteği tarzında tezahür etmiş bulunmaktadır.

Avrupa Vatandaşları Girişimi „Azınlık Kurtarma Paketi (Minority SafePack)“ ile birlikte somut tedbirler manzumesi şimdiden masaya sunulmuş bulunmaktadır.

2013 Programsal Açıklama
2009/2010 Siyasi Katılım Temel Hakkı
2008 Medya Temel Hakkı
2007 Eğitim Temel Hakkı
2006 FUEN Şartı


{$keyTopicsTitle}

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf